Roze regeert op zomerse lippen!

M I C R O T R E N D . R o z e   r e g e e r t   o p   z o m e r s e   l i p p e n Roze lippen in al hun varianten, hoogzomertrend bij MUD Met een internationaal gerenommeerde make-upschool als …

MUD Airbrush

M U D   A I R B R U S H  MUD brengt airbrushtrend naar Europa    
Een smetteloze teint op elk moment, ongeacht de lichtinval? MUD Airbrush bewijst dat het kan. Airbrush make-up is al even aan een opma…